Menu
Events

Events

Pancetta je vrlo praktična za grupe ili razne manifestacije za veći broj ljudi. Uzimajući u obzir naše redovno ala carte poslovanje, veće grupe bi trebale da se najave najkasnije dan ranije.

I na kraju, biće nam čast da budemo deo vašeg specijalnog okupljanja.